­

Vesti

Zašto da upišem ovaj fakultet?

­
­

Kvalitet studijskih programa

Studijski programi koncipirani su po
ugledu na programe vodecih svetskih univerziteta i fakulteta iz oblasti
ekonomije, finansija i bankarstva.

 

­
­

Savremeni metodi izvodjenja nastave

Metodi izvodjenja nastave
obezbedjuju proces sustinskog, a ne formalnog ucenja.

 

­
­

Vrhunski predavaci i eksperti iz prakse

Fakultet je utemeljen na
iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naucnika i eksperata iz
oblasti ekonomije, biznisa i finansija.

 

­
­

Najbolja udžbenička literatura

Nastavni predmeti pokriveni su prevodima
udzbenika iz kojih se uci na najboljim evropskim i americkim
univerzitetima.

 

­
­

Razvijena medjunarodna saradnja

Fakultet je uspostavio i razvio
saradnju sa uglednim inostranim univerzitetima cime je obezbedio mogucnost
razmene studenata.

 

­
­

Obavezne i obezbedjene prakse

U toku studija, svakom studentu
obezbedjena je strucna praksa u trajanju od najmanje tri meseca u bankama,
osiguravajucim kompanijama i drugim finansijskim organizacijama.

 

STUDENT NA PRVOM MESTU!

BBA je prema istraživanju koje je sprovela iSerbia na osnovu anketiranja 5.169 studenata sa 76 privatnih i državnih fakulteta u Srbiji zauzela 3. mesto u kategoriji
''Odnos prema studentima''.

 

­