­
IB

Konkurs za upis

Univerzitet Union, Beogradska bankarksa akademija - fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije, raspisuje konkurs za upis na master studije školske 2015/16. na studijski program Investiciono bankarstvo.
Prijava za upis

 

 

Studijski program master akademskih studija nosi naziv Investiciono bankarstvo. Zvanje master ekonomista stiče lice koje položi 12 (dvanaest) ispita i uradi završni (master) rad .

Osnovni cilj studijskog programa Investiciono bankarstvo na master akademskim studijama jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti investicionog bankarstva koje obavljaju investicioni fondovi, penzioni fondovi, dilersko – brokerske kuće, banke i druge organizacije iz finansijskog sektora privrede.

Studijski program Investiciono bankarstvo, koji je razvijen u saradnji sa ICMA centrom u Redingu, osposobljava studente da polože ispitSerije 65 (Uniform Investment Adviser Law Exame) za dobijanje renomirane licence i sticanja zvanja investicioni savetnik koju izdaje FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), SAD.

Jedan od ciljeva ovog studijskog programa jeste da kod studenata razvije analitički pristup u formulisanju i rešavanju složenih zadataka iz domena investicionog odlučivanja kao i da oceni pouzdanost identifikovanih opcija koje predstavljaju alternativna rešenja problema odnosno alternativnih poslovnih odluka. Zahvaljujući znanjima koje stiče na ovom studijskom programu iz oblasti ekonomske analize, analize investicija u hartije od vrednosti i portfolio menadžmenta, finansijskog menadžmenta i finansijskog inženjeringa, student je osposobljen da primenjuje savremene modele, metode i tehnike koje mogu značajno da unaprede proces odlučivanja u raznim područjima investicionog bankarstva.

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Predmet/nastavnikŠifra predmetaSemestarESPBPredavanjaVežbeSIR
1. Ekonomska analiza
dr Hasan Hanić
2 EKAN1 I 8 3 2  
2. Pravo EU
dr Predrag Dedeić
2PREU1 I 7 2 3  
3. Poslovna etika u finansijama
dr Živka Pržulj
2PEUF1 I 7 2 3  
4. Savremeno investiciono bankarstvo
dr Ismail Musabegović
2SIBA1 I 8 3 2  
5. Analiza investicija u hartije od vrednosti
dr Zoran Grubišić
2AHOV2 II 8 3 2  
6. Portfolio menadžment
dr Saša Popović
dr Mališa Đukić
2POME2 II 8 3 2  
7. Analiza finansijskih izveštaja
dr Gordana Vukelić
2ANFI2 II 7 2 3  
8. Upravljanje finansijskim rizicima
dr Periša Ivanović
2UFRI2 II 7 2 3  
9. Korporativno upravljanje
dr Predrag Dedeić
2KOUP3 III 8 3 2  
10. Merdžeri i akvizicije
dr Dejan Erić
dr Zvonko Brnjas
2MEAK3 III 7 2 3  
  SIR za master I 2SIRM3 III        10
  Master rad (izrada I dela)   III 15      
11. Finansijski inženjering
dr Periša Ivanović
dr Ismail Musabegović
2FINŽ4 IV 8 3 2  
12. Bira se 1 od 3 predmeta
  Korporativno restrukturiranje
dr Zvonko Brnjas
2KORE4 IV 7 2 3  
  Bankarski menadžment
dr Branko Živanović
2BAME4 IV 7 2 3  
  Finansijski menadžment
dr Zoran Grubišić
2FIME4 IV 7 2 3  
  SIR za master II 2SIRM4          10
  Master rad (izrada II dela)   IV 15      
  UKUPNO     120      

Obim studija iznosi 120 ESPB, a studijski program traje dve godine (četiri semestra). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka master studija stiče akademski naziv Master ekonomista.

Studenti, koji polože sve ispite prve godine master studija i ostvare 240 ESPB na akademskim studijama prvog i drugog stepena, mogu da steknu zvanje Diplomirani ekonomista.

Savladavanjem studijskog programa studenti su osposobljeni za analizu, planiranje i donošenje investicionih odluka u: poslovnim bankama, brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, penzionim fondovima i osiguravajućim društvima, Centralnoj banci, Komisiji za hartije od vrednosti i drugim regulatornim organima, na berzi, centralnom registru i drugim institucijama finansijskog sistema Srbije, revizorskim kućama, konsultantskim agencijama, kao i u svim drugim organizacijama i institucijama izvan sektora finansijskih usluga.

Na diplomske akademske - master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

1. Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
2. Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

Dokumenta je potrebno dostaviti do 9.10.2015. godine, Beograd, Zmaj Jovina 12, kabinet 210/II (Radnim danima od: 12-17 časova).

Intervju će se obaviti od 19.-23.10.2015. prema objavljenom rasporedu.

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, ekonomski fakultet, fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja - 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Prijemni ispit za kandidate bez odgovarajućeg fakulteta obaviće se 28.10.2015. godine u 18 časova.

Upis će se obaviti od 30.10..- 06.11.2015. godine
(Radnim danima: 12.00-17.00 časova).

Nastava će biti organizovana od 13. novembra 2015. godine. Vreme održavanja predavanja je prilagođeno i kandidatima koji su zaposleni.

Jednogodišnja školarina za 2015/16. za master akademske studije iznosi 3.000 EUR i obuhvata: literaturu, prijave ispita, završni rad i izdavanje diplome, kao i pravo polaganja jednog ispita FINRA serije 65.

Napomena:
Kandidatima, koji su završili osnovne akademske studije ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB), može se priznati odgovarajući broj bodova iz predmeta koje su polagali na osnovnim studijama, uz adekvatno umanjenje školarine (1 ESPB=50 Eura), o čemu odlučuje nadležna komisija.

Načini plaćanja:
a) u celosti, uz popust od 10% (2.700 EUR)
b) u 6 jednakih rata (po 500 EUR)
c) u 12 jednakih rata (po 250 EUR)

 

­