­

Obaveštavamo javnost da je u petak, 10. jula 2015. godine odbranjena doktorska disertacija mr Slobodana Radonjića pod nazivom Uključivanje nelegalno stečene imovine u legalne tokove i njen uticaj na ekonomski razvoj i preraspodelu društvenog bogatstva.<br< Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik, dr Predrag Dedeić, mentor, prof. dr Božo Drašković i član, prof. dr Milan Stamatović, redovni profesor Univerziteta Metropolitan.

 

10 jul mj2 10 jul sr1
­