­

Docent

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Finansijska tržišta 2.Portfolio menadžment 3.Upravljanje finansijskim rizicima

Kabinet: 206

Vreme prijema: po dogovoru

Telefon: 2621-730

E-mail: cabinet@atlas-g.com

 

Biografija

Dr Duško Knežević diplomirao je finansije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završio je i master studije takođe iz finansija i bankarstva. Doktorirao je na temu “Pravni i ekonomski preduslovi održivosti penzijsko osigravajućeg sistema” na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Dr Duško Knežević osnivač je i predsednik Atlas Grupe, koja je osnovana je pre 25 godina u tadašnjoj Jugoslaviji i danas predstavlja jednu od najuspešnijih grupacija u regionu Jugoistočne Evrope. Pod liderstvom dr Kneževića, Atlas Grupa prerasla je u međunarodno priznatu kompaniju, koja obuhvata 30 kompanija koje se bave bankarstvom, finansijama, nekretninama, građevinarstvom, turizmom, obrazovanjem, zdravstvom i medijima. Osim toga, dr Knežević je posvećen izgradnji jakih poslovnih veza i partnerstava sa finansijskim institucijama kao što su Abu Dhabi Capital Group u vlasništvu kraljevske porodice iz UAE, Bursa Istanbul, Mace London, Piraeus Bank, EBRD, Century 21 Real Estate, Turner Real Estate USA . Osnivač je Univerziteta Mediteran – prvog privatnog univerziteta u Crnoj Gori i Beogradske bankarske akademije u Srbiji.

Kroz Atlas Fondaciju, koja je osnovana 2010. godine, dr Knežević je posvećen stvaranju novih društvenih vrednosti i osnaživanju međunarodnih odnosa, unapređenju i aktivnoj integraciju regiona u globalnu zajednicu. U 2010. godini, dr Knežević je postao član Globalne inicijative Klinton čime se obavezao da će pomagati u iznalaženju rešenja za probleme koji na svetskom nivou predstavljaju jedne od najvećih izazova: siromaštvo, zaštita životne sredine, zdravstvo i obrazovanje. Nakon toga pokrenuo je inicijativu Balkan Networking organizovanjem Inauguralne konferencije "Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne Evrope” u maju 2010. godine, zajedno sa Globalnom inicijativom Klinton i Vladom Crne Gore.

Udžbenici i monografije

 1. Knežević, Duško (2007), Osiguranje kredita, monografija, Beogradska bankarska akademija, Beograd
 2. Knezevic, D., Pension Systems and their Sustainability, University of Nice Sophia Antipolis, Nice, 2011
 3. Z.Petrović, V.Čolović, D.Knežević (2013), Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941 godine, Beograd

Naučni i stručni radovi

 1. Fernando Diz, Hasan Hanic, D. Knezevic: „On the Black-Scholes Model and Why Scholes and Merton Won the Nobel Prize”, rad prezentiran na simpozijumu „Finansijske inovacije“, Brezovica, novembar 1997. L36
 2. D. Knežević, „Izbor strateškog partnera Atlas Banke”, referat na Okruglom stolu “Privatizacija banaka u Srbiji – četiri godine posle”, Beograd, 17. maj 2005, štampan u istoimenom zborniku radova, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije i Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 131-133.
 3. D. Knežević, magistarska teza ,,Osiguranje kredita“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006. godine.
 4. D. Knežević, M. Jovović i I. Džaković, «Osiguranje kredita», Šesti međunarodni simpozijum “Novi proizvodi na tržištu osiguranja” (zbornik radova), Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet, Zlatibor 2008.
 5. S. Stefanović, D. Knežević, «Sekundarna hipotekarna tržišta i instrumenti - osvrt na iskustva zemalja Evropske Unije», zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, jun 2008.
 6. H. Hanić, B. Jovanović, D. Knežević: „Performanse privrede Srbije u svetlu globalne ekonomske krize“, referat na Međunarodnom simpozijumu „Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u uslovima krize“, Zlatibor, 13-16. maj 2010, objavljen u istoimenom zborniku radova, Institut za osiguranje i aktuarstvo, Beograd, 2010, str. 1-11.
 7. D. Knežević, doktorska disertacija “Pravne i ekonomske pretpostavke održivosti sistema penzijskog osiguranja”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2010. godine.
 8. D.Knežević, T.Milivojević, M.Stamatović: „Mentor i mentorstvo“, Univerzitetska hronika – časopos Univerziteta u Travniku, jun 2013., str. 45-61
­