­

Docent

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Osnove menadžmenta 2.Strategijski menadžment 3.Upravljanje prodajom 4.Marketing menadžment 5.Integrisane marketing komunikacije 6.Strategijski proces

Kabinet: 306

Vreme prijema: četvrtak, 17.00-18.00 i petak, 11.00 - 12.00

Telefon: 011 2635 823

E-mail: marija.lazarevic@bba.edu.rs

 

Biografija

Marija Lazarević-Moravčević je diplomirala 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Marketing). Na Ekonomskom fakultetu završila je poslediplomske studije (smer Menadžment) i 2005. godine odbranila magistarski rad na temu »Izvori i strategije za sticanje održive konkurentske prednosti preduzeća«. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Faktori i pristupi u kreiranju konkurentskih strategija malih i srednjih preduzeća u Srbiji« odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.

U periodu od 2004. do 2009. godine Marija Lazarević–Moravčević je bila zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Nastavnu aktivnost započinje angažovanjem 2005. godine, a zatim i zaposlenjem 2009. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji (uža naučna oblast Poslovna ekonomija i menadžment).

Udžbenici i monografije

 1. Lazarević - Moravčević M., Belopavlović G. (2012) ) »Training and Education of Human Resources in the Function of SMEs Competitive Advantages Growth«, poglavlje u monografiji: New challenges in changing labour markets, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 311-326
 2. Beraha I., Baranenko E., Lazarević-Moravčević M. (2010) »Clusters of a Factor of Local Economic Development, the Case of Czech Republic«,poglavlje u monografiji : Influence of Global Economic Crisis on CEE Region - Possible Way out, Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Economics, str.95-105
 3. Stevanović S., Lazarević M.,Belopavlović G. (2009) »Evaluation of Banking Sector Position in Serbia«, poglavlje u monografiji »THE NEW ECONOMY Challenges, Opportunities and Choices«, Indo American Books (IA Books), Delhi, India, str.174-183
 4. Lazarević M., Mladenović M. (2008)»Competitiveness in Banking Sector of Serbia«, poglavlje u monografiji:Challenges of economic sciences in the 21st Century, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 609-616

Naučni i stručni radovi

 1. Lazarević - Moravčević M., Pantić O., Filimonović D. (2015) »SME sector as a growth factor of employment in Serbia«, Međunarodna naučna konferencija – New economic policy reforms, Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 2. Lazarević - Moravčević M., Stevenović S., Belopavlović G. (2014) »Specifics of Management in Small and Medium-Sized Enterprises in Serbia«, Časopis Economic Analysis, Institut ekonomskih nauka, Beograd, br.3-4, str. 104-118
 3. Lazarević - Moravčević M. (2014) »Inovacioni potencijali malih i srednjih preduzeća u Srbiji, zbornik radova: Deindustrijalizacija u Srbiji : Mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, Beograd, str. 657-669
 4. Lazarević - Moravčević M., Stevenović S., Belopavlović G. (2013) »Uloga i značaj malih i srednjih preduzeća u tržišno razvijenim i privredama u razvoju«, zbornik radova: Touch the new wave, International May conference on strategic management, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, str.677 – 688
 5. Lazarević-Moravčević., Belopavlović G., Brnjas Z. (2012) “Research & Development and Marketing – The Business Functions of Strategic Importance for SMEs in Creating Competitive Advantages”, Metalurgia International, special issue No 4, vol. 18, Romanian Metallurgical Foundation, str. 250-255
 6. Belopavlović G., Lazarević-Moravčević M. (2011)) »Kvalitet finansijskog izveštavanja – ocena i mogući pravci razvoja«, Časopis Računovodstvo, broj 11-12, Savez računovođa i revizora Srbije, str. 16-28
 7. Lazarević M., Beraha, I., Stevanović S. (2009) »Business environment for SME's development in Serbia«, zbornik radova: Business Opportunities in Serbia - The Case of Italian Business, Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka, Belgrade,
 8. Stošić I, Lazarević M. (2008)»Strategic Analysis as One of Preconditions of Agro Complex in Serbia«, tematski zbornik radova: Stanje, mogućnosti i perspektive ruralnog razvoja na području velikih površinskih kopova, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Development of the pre-feasibility study with general project for Regional integrated irrigation system in Srem area, Regional Development Agency Srem, 2014.
 2. Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju- Planiranje i finansiranje regionalnog i i ruralnog razvoja i politika razvoja,MNTR, 2008-2009.
 3. Strategija razvoja preduzeća »ZIMPA« - Ub u okviru »GALEB GROUP, Institut ekonomskih nauka, 2007. godina
 4. Predlog nove organizacije poslovnog sistemaTelefonija, Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, 2007.godina
 5. Modernizacija organizacije BOMEX Group-e, Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, 2006. godina
­