­

Magistar menadžmenta

Oblast: Ekonomija i finansije

Kabinet: 306, Institut ekonomskih nauka

Vreme prijema: 03.7.2015.

Telefon: 060 350 2190

E-mail: aida.hanic@ien.bg.ac.rs i hanic.aida@hotmail.com

 

 

Biografija

Rođena 26.9.1988. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu, osnovnu Muzičku školu i srednju Ekonomsku školu završila u Sarajevu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2010. godine sa prosekom ocena 9.1, na smeru Finansijski menadžment, odbranivši diplomski rad na temu "Prevare u osiguranju sa aspekta osiguranika", ocenom 10. Školske 2010/2011 upisala master studije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, smer Napredni finansijski menadžment i uspešno završila master studije sa prosekom ocena 9,3. Završni rad, pod nazivom „Spriječavanje pranja novca s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“, odbranila ocenom 10. školske 2012. godine upisala doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Oblasti interesovanja: finansijski menadžment, bankarstvo, islamsko bankarstvo i finansije.

Udžbenici i monografije

  • Strukturne promene u Srbiji - dosadašnji rezultati i perspektive; Naziv rada: Perspektive i razvoj finansijskih derivata u Srbiji
  • Deindustrijalizacija u Srbiji: Mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora; Naziv rada: Uticaj globalizacije na prehrambenu industriju putem genetski modifikovanih organizama u BiH i Srbiji
  • Upravljanje resursima zaštićenih područja u Srbiji; Naziv rada: Zakonska regulativa zaštite životne sredine, prirodnih i zajedničkih dobara u BiH i njena usaglašenost sa regulativom EU

Naučni i stručni radovi

  • The use of financial derivatives in risk management purposes of non-financial firms in Bosnia and Herzegovina
  • Finansijski menadžment u osiguranju
  • Zelena ekonomija – uticaj energije vetra na ekonomiju/Green economy - the effect of wind energy on the economy
  • Zaštita ličnih podataka u BiH i Srbiji
  • Sprečavanje pranja novca iz ugla forenzičkog računovođe/ Pervention of money laundering from perspective of forensic accountant

Istraživački projekti i naučne studije

  1. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU
  2. Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU
­