­

Docent

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Makroekonomija 2.Mikroekonomija 3.Monetarna ekonomija 4.Ekonomska analiza 5.Ekonomska analiza II

Kabinet: 206

Vreme prijema: utorak 16.30-17.30

Telefon: 011 - 2621 - 730

E-mail: sandra.kamenkovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Uticaj razvoja finansijskih institucija na stepen integrisanosti finansijskog tržišta Srbije” odbranila na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo"Janićije i Danica Karić" u Beogradu 2008. godine (smer Ekonomska diplomatija - prosek 10,00). Doktorsku disertaciju pod naslovom " Analiza efekata ekonomske politike u Srbiji u periodu svetske ekonomske krize" odbranila je na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2013.godine.

Od 1997.godine radila na različitim pozicijama u oblasti finansija. Od 2005. do 2009. godine radila kao asistent na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, na predmetima Bankarstvo, Finansijska tržišta, Međunarodne poslovne finansije i Berzanski poslovi i HOV.

Od jula 2013. godine angažovana je kao docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije na predmetima sa Katedre za ekonomiju i finansije. B12

Naučni i stručni radovi

  1. Grubišić Z., Musabegović I., Kamenković S., (2015), Uporedni prikaz implementacije koncepta javno-privatnog partnerstva u odbranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Synthesis, Beograd, UDK 334.72, COBISS.SR-ID 1024588432.
  2. Grubišić Z., Kamenković S., (2015), Uloga privatnog sektora u finansiranju infrastrukture: inostrana iskustva i preporuke, Tematski zbornik radova: Politika regionalnog razvoja: naučno utemeljenje i praktični primeri, str. 120-131, UDK 334.72, COBISS.SR-ID 1024585104.
  3. Grubišić Z., Kamenković S., Raičević I., (2014), Analiza ispunjenosti Mastrihtskih kriterijuma konvergencije u Srbiji, Finansije, Privredni pregled, Beograd, God. 69, br 1/6 (2014), str. 59-72, UDK 339.972, COBISS.SR-ID 211482636.
  4. Zdravković A., Bradić-Martinović A., Kamenković S., (2014). Exchange rate regimes and macroeconomic performances in emerging European economies, Contemporary trends and prospects of economic recovery, Nice, CEMAFI: International Association, str. 456-472, UDK 339.743, COBISS.SR-ID 512278114.
  5. Grubišić Z., Kamenković S. (2014). A debate on different exchange rate regimes and macroeconomic performances in SEE countries, Actual problems of Economics, ISSN 1993-6788. Establisher and publisher: National Academy of Management, National Academy of Management, Київ, вул. П.Мирного, 26, кім. 401, Україна Vol 151, br 1.(2014), 397-407, UDK 339.72.053, COBISS.SR-ID 1024568208.
  6. Grubišić Z., Kamenković S., Duran E., (2013). Modern portfolio theory on the capital market in Serbia, Ekonomske teme, Niš, br. 4 (2013), str. 671-683, UDK 658.15, COBISS.SR-ID 1024580240.
  7. Kamenković S., Grubišić Z. (2013). Predicting economic activity in Serbia by constructing Serbian leading economic indicator (SERLEI), Industrija 2013, vol 2., str.81-101, UDK 330.33 (497.11), COBISS.SR-ID 1024545680.
  8. Grubišić Z., Kamenković, S. (2013). Exchange Rate Regime and its Influence on Balance of Payments Imbalances in the SEE Countries, Zbornik radova: International Scientific Conference Post Crisis Recovery, str. 84-98, UDK 336.74(4-12), COBISS.SR-ID 1024539536.
  9. Grubišić, Z., Kamenković, S. (2009). Stabilizaciona politika MMF-a i njena primena u Srbiji u uslovima svetske finansijske krize, Zbornik radova: Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, str. 25-31, UDK 339.732.4, COBISS.SR-ID 268915719.
­