­

Saradnik u nastavi

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Finansijska tržišta 2.Korporativne finansije

Kabinet: 306

Vreme prijema: sreda 11.00-13.00

Telefon: 011 2635-823 i 064 8708427

E-mail: sasa.milivojevic@ien.bg.ac.rs

 

Biografija

Rođen 26.05.1988. godine u Smederevu. Diplomirao na Beogradskoj bankarskoj akademiji u Beogradu 2010. godine sa prosekom 9.90, na smeru Klasično bankarstvo, sa diplomskim radom na temu „Odnosi Srbije i MMF-a u periodu 2006.-2010. godine”. Jula 2010. godine pohađao Letnju školu ekonomije. Decembra 2012. završio master studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji, smer Investiciono bankarstvo, odbranivši temu "Uticaj starenja stanovništva na penzioni sistem Srbije". U 2013. upisao doktorske studije na Ekonomskom fakultetu,Tehničkog Univerziteta Bergakademija u Frajbergu, Nemačka

Naučni i stručni radovi

 1. Brnjas, Z., Stošić, I. i Milivojević, S. 2014. „Finansiranje aktivnosti zaštite životne sredine jedinica lokalne samouprave u Srbiji”, Ecologica, No.76, god. XXI, str. 635-640
 2. Pantić, O. i Milivojević, S. 2014. „Uticaj deindustrijalizacije na savremeni regionalni, ekonomski i socijalni razvoj”, Zbornik radova „Deindustrijalizacija u Srbiji: mogućnost revitalizacije industrijskog sektora“, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, str. 338-352
 3. Radović Marković, M., Kočović, M. i Milivojević, S. 2014. „The importance of operational risk management in insurance industry”, Risk Measurement and Control in Insurance, Ekonomski fakultet Beograd, str. 311-327
 4. Domazet, I., Milivojević, S. i Lazić, M. 2013. „Reforma penzionog sistema sa aspekta intenzivnog starenja stanovništva Srbije ”, Poslovna ekonomija, Vol. 12, god.7, br. 1, str.: 141-156
 5. Pantić, O., Stevanović, S. i Milivojević, S. 2013. „Politika upravljanja otpadom u poljoprivredi Republike Srbije : stanje i perspektive”, Ekologika, God. 20, br. 71, Str. 474-478
 6. Radojević, P., Milivojević, S. i Stefanović, S. 2013. „Short term orientation of subject of corporate governance as cause of the economic crisis”, Post crisis recovery, Beogradska Bankarska Akademija - Fakultet za bankarstvo, Union Univerzitet
 7. Bodroža, D., Đukić, M. i Milivojević S. 2013. „The impact of the global economic and financial crisis on the economy of Serbia”, Economic sciences on the crossroad, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 8. Milivojević, S. i Filimonović, D. 2012. „Starenje stanovništva i demografske posledice budućih kretanja na tržištu rada” u publikaciji Upravljanje strukturnim promenama: Trendovi i zahtevi, Ekonomski fakultet Koimbra, Koimbra, Portugal
 9. Baranenko, E. i Milivojević, S. 2012. „Bilateralni trgovinski tokovi između zemalja Zapadnog Balkana”, u publikaciji Proces evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana, Ekonomski fakultet Koimbra, Koimbra, Portugal
 10. Baranenko, E. i Milivojević, S. 2011. „Odnosi zemalja Zapadnog Balkana sa EU: Razvoj i perspektive”, u publikaciji Savremeni problemi zemalja Zapadnog Balkana u u integracionim procesima Evropske unije, ICPE i Institut ekonomskih nauka, Ljubljana, Slovenija

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, (2011) Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011/2015
 2. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (2011) Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011/2014
 3. Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, (2011) 
­