­
Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja posebnu visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika, eksperata i preduzetnika iz oblasti bankarstva, osiguranja i finansija. Njena koncepcija, organizacija i metodi rada u potpunosti opravdavaju naziv ''School of excellence'', fakulteta koji će zasigurno bankama, osiguravajućim i drugim finansijskim institucijama obezbeđivati stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Domaće i međunarodno okruženje u kojem posluju naše banke radikalno je promenjeno. Promenjeni su standardi poslovanja, način obavljanja klasičnih bankarskih i finansijskih poslova, promenjen je način komunikacije sa partnerima i klijentima banke, bitno je promenjena vlasnička struktura i, sledstveno tome, način upravljanja bankom i sl., što zahteva sasvim drugačiji obim i strukturu znanja visokostručnih kadrova iz oblasti bankarstva odnosno iz domena kojima se savremene poslovne banke bave (klasični bankarski-finansijski poslovi, osiguranja, poslovi investicionog bankarstva, i dr.).

 

MISIJA FAKULTETA

Misija Fakulteta jeste obrazovanje stručnjaka visokog stepena znanja i kompetencija iz oblasti ekonomije i biznisa: bankarstva, finansija, računovodstva i marketinga, uz uvažavanje najviših akademskih sloboda, standarda i postizanje maksimalne vrednosti za ukupne napore studenta.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija jeste da Fakultet, kao škola izvrsnosti, fokusiran na oblast ekonomije i finansija, postane lider u regionu. 

NAŠE VREDNOSTI

 • Postavljanje studenata u centar pažnje uz uvažavanje ličnosti i brige o svakom studentu.
 • Stalni rad na motivaciji i praćenju studenata u ostvarivanju uspeha na studijama.
 • Briga o zapošljavanju studenata.
 • Studijski programi visokog stepena usklađenosti sa potrebama poslodavaca i akademskim standardima.
 • Poštovanje najviših akademskih i profesionalnih, međunarodnih standarda u cilju postizanja izuzetnosti.
 • Saradnja sa bankama, osiguravajućim društvima, revizorskim kućama i drugim institucijama finansijskog sistema.
 • Prilagođavanje promenama i kontinuirana inovativna aktivnost.
 • Stalna izgradnja fer i korektnih međuljudskih odnosa i kreiranje prijatne radne atmosfere.
 • Politika otvorenih vrata.
 • Briga i odgovornost prema društvu.

 

NAŠI CILJEVI I ZADACI

 • Studentima - otvarati šanse za brzo zaposlenje i ostvarenje vrhunske profesionalne karijere.
 • Bankana, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim institucijama - kontinuirano obezbeđivati stručnjake visokog stepena znanja i profesionalnih kompetencija.
 • Društvenoj zajednici - kontinuirano obezbeđivati vredan ljudski kapital u funkciji ukupnog društveno-ekonomskog razvoja.
 • Razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa - usklađivati programe sa zahtevima globalnog okruženja, a naročito okruženja Evropske unije, Bolonjske deklaracije i potrebama tržišta rada.
 • Razvoj novih i unapređenje postojećih nastavnih metoda  – razvijati interaktivne metode, koristiti studije slučajeva iz domaće i međunarodne prakse i afirmisati praktičnu nastavu, podsticati naučno-istraživački rad i uključivati studente u ovaj proces.
 • Unapređenje efektivnosti i efikasnosti studija - uvoditi i održavati sistem praćenja kvaliteta programa i nastave u skladu sa najvišim međunarodnim, pre svega evropskim standardima usaglašenim sa Bolonjskom deklaracijom i Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.
 • Obezbediti uslove - za kontinuirano obrazovanje kroz različite programe profesionalnog usavršavanja.
­