­

ATLAS BANKA, a.d., Beograd, a sada Piraeus Bank. Banka je osnovana 1995. godine. Ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova u zemlji i inostranstvu. U svome sastavu ima 18 organizacionih jedinica - filijala, ekspozitura i poslovnih jedinica koje se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Jagodini, Kruševcu, Požarevcu, Nišu, Čačku i Prištini.

 

 

KOPAONIK OSIGURANJE, a.d., Beograd, a sada Triglav osiguranje. Akcionarsko društvo za osiguranje osnovano je 1972. godine. Bavi se osiguranjem svih vrsta - osiguranjem imovine, lica, motornih vozila, robe u domaćem i međunarodnom transportu, i osiguranjem kredita. Glavne filijale i predstavništva nalaze se u Vranju, Aranđelovcu, Boru, Valjevu, Jagodini, Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Negotinu, Nišu i Šapcu.

 

 

INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA, Beograd. Institut je osnovan 1958. godine. Ima status državnog instituta od nacionalnog značaja u oblasti ekonomskih nauka. Ostvario je zapažene rezultate u organizovanju poslediplomskih studija iz ekonometrije, statističke analize, aktuarstva i osiguranja. U Institutu je angažovano preko 20 naučnika-istraživača, među kojima je 14 doktora ekonomskih nauka.

 

Fakultet je osnovan rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 612-00-248/2003-04 od 28. decembra 2004. godine.

­